WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM OBROZATROPOWA.PL
-REGULAMIN-

Regulamin sklepu Komodo (OBROZATROPOWA.PL)

Sklep Internetowy Komodo (OBROZATROPOWA.PL) działający pod adresem http://www.obrozatropowa.pl jest platformą prowadzoną przez:
Łukasz Wołoszyn
ul. Lubelska 4
37-500 Jarosław

Tel-669 803 011
E-mail: lukas901901@gmail.com

NIP-792-100-17-94

NR KONTA BANKOWEGO

IBAN PL 75  1240  2571  1111  0000  3345  3712

Pekao SA

Handel artykułami konsumpcyjnymi Adam Wołoszyn 37-500 Jarosław
ul. Lubelska 4SŁOWNIK:

Sklep Internetowy obrozatropowa.pl – sklep działający pod adresem http://www.obrozatropowa.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu (przeglądarek IE, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome)
Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy obrozatropowa.pl skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu na adres wskazany przez Klienta;.
 
Baza Sklepu Internetowego – jest to baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym obrozatropowa.pl. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl
Koszyk – element Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem obrozatropowa.pl. 

Podatkowa dokumentacja zakupów

1.Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym obrozatropowa.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie https://obrozatropowa.pl/content/3-regulamin-uzytkowania Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

 

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia


1. Klient może składać zamówienia:
a. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.obrozatropowa.pl Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w części zwanej KOSZYKIEM, wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
b. W Dziale Obsługi Klienta obrozatropowa.pl.
2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym obrozatropowa.pl
3. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
a. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
b. sposób dostawy.
c. sposób płatności;
4. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl.
5. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
6. Sklep Internetowy obrozatropowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
7. W przypadku braku w Magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep Internetowy obrozatropowa.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
8. Klient w sytuacji opisanej w punkcie 7  powyżej w zależność od sytuacji może:
a. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;
b. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;
9. W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów w Magazynie, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep internetowy obrozatropowa.pl.
10. W sytuacji opisanej w punkcie 7  powyżej, i w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy obrozatropowa.pl w zależności od sytuacji może:
a. zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy;
b. zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania;
c. zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie, a pozostałą część zamówienia anulować;
d. anulować zamówienie Klienta w całości.

§ 2.
Ceny towarów


1. Sklep Internetowy obrozatropowa.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.obrozatropowa.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu, za pośrednictwem Internetu;
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl:
a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich lub innej walucie;
b. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta;
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.obrozatropowa.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;

§ 3.
Modyfikacja zamówienia


1. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta obrozatropowa.pl telefonicznie (tel. 506 142 100) bądź mailowo
2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym.

§ 4.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia


1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
a. osobiście, gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym obrozatropowa.pl;
b. osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl nie dotyczy towarów z serii "indywidualne zamówienie");
c. przelewem elektronicznym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy obrozatropowa.pl potwierdzenia od firmy PayU.pl o poprawnym wykonaniu płatności;
d. przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl;
e. kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy obrozatropowa.pl potwierdzenia od firmy PayU.pl o poprawnym wykonaniu płatności;
2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać:
a. przelewem elektronicznym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy obrozatropowa.pl potwierdzenia od firmy PayU.pl. o poprawnym wykonaniu płatności;
b. przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl;
c. kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy obrozatropowa.pl potwierdzenia od firmy PayU.pl o poprawnym wykonaniu płatności.

§ 5.
Czas realizacji zamówień


1. Przy większości towarów Sklep Internetowy obrozatropowa.pl podaje czas wysłania zamówienia - który jest podany w dniach roboczych - z Magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 3) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. Klient ma możliwość podzielenia zamówienia według czasu dostawy zgodnie z §1.5)
2. Zamówienie na terenie Polski:
Może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy;
- ok. 1 - 14 dni roboczych – za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez
Klienta adres pocztowy;
- ok. 1 - 2 dnia roboczego – za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany
przez Klienta adres pocztowy;
3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane:
a. pod wskazany w formularzu adres;
b. jest dostarczane za pośrednictwem:
- Poczty Polskiej. Przesyłki zagraniczne realizowane przez Pocztę Polską są to przesyłki ekonomiczne;

§ 6.
Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)


1. Sklep Internetowy obrozatropowa.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia;
2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy obrozatropowa.pl rozpatrzył reklamację jest:
a. dostarczenie na adres firmy obrozatropowa.pl. reklamowanego towaru wraz z fakturą lub paragonem, dokumentem zwrotu / reklamacji;
b. posiadanie przez towar wad fabrycznych.
3. W przypadku odesłania reklamacji do magazynu Dom Towarowy Centrum Handel Artykułami Konsumpcyjnymi  Adam Wołoszyn 37-500 Jarosław ul. Lubelska 4 za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ (paczka ekonomiczna/list polecony)
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy obrozatropowa.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub,  jeśli Klient wyrazi taką wolę – Sklep Internetowy obrozatropowa.pl zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji;
5. W przypadku, gdy Sklep Internetowy obrozatropowa.pl nie posiada w Magazynie towaru podlegającemu wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji;
6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku  od daty zakupu o ile w ciągu jednego miesiąca od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi Sklep Internetowy obrozatropowa.pl 

§ 7.
Warunki gwarancji


1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym obrozatropowa.pl podlegają wymianie, jeśli:
a. posiadają wady fabryczne;
b. towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.
2. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:
a. Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest Sklep Internetowy obrozatropowa.pl;
b. skorzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy obrozatropowa.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl. Sklep Internetowy obrozatropowa.pl nie ma prawa odmówienia w pośredniczeniu przy procedurze gwarancyjnej.

 

§ 7.1
Wyłączenia gwarancyjne

 

1. Gwarancji nie podlegają wszystkie uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, otarcia, zadrapania, przecięcia, przemoczenia, przeciążenia itp.) wynikające z niewłaściwego, niedbałego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania wyrobu. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy metalowe z uszkodzoną warstwą niklu i użytkowane w wodzie (szczególnie słonej). Wyroby skórzane prosimy czyścić i impregnować ogólnie dostępnymi środkami do konserwacji skór. 

§ 8.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne 

1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem obrozatropowa.pl, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 8 poniżej.

3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane na formularzu załączonym do Regulaminu, e-mailem lub pocztą

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:

8.a świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.b w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.c w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY        

1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

2.a Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2.b Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Skutki odstąpienia od umowy świadczeni a usług     

1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

§ 9.
Dane osobowe


1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym obrozatropowa.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl  oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego obrozatropowa.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy obrozatropowa.pl.
5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez obrozatropowa.pl jego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.

§ 12.
Postanowienia końcowe


1. Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego obrozatropowa.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21 luty 2021
4. Sklep Internetowy obrozatropowa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

 

 

 

Sklep internetowy prestashop.pl